• Tel: 0031640177323 E-mail: mainteneers@jmce.nl
 • Kies een taal:

  Projecten

  2003-2017: leidinggeven aan mijn eigen bedrijf (10 man personeel, 8 man ZZP). Het bedrijf voerde technisch onderhoud uit aan industriële fabrieken zoals recyclingplant, staalprocessing fabrieken, chemische fabrieken, vuilverbrandingsinstallaties. Daarnaast werden in de werkplaats allerlei vervangende delen voor opdrachtgevers gebouwd en vervolgens ingebouwd in de verschillende installaties van de klanten. Gaandeweg werd mijn eigen inbreng in deze activiteiten minder noodzakelijk en kon ik mij steeds meer met het managen van interim opdrachten bezighouden. Inmiddels heb ik de onderhoudswerkzaamheden verkocht, zijn alle medewerkers succesvol elders in dienst gegaan, en ben ik geheel zelfstandig als interimmanager bezig bij mijn verschillende klanten.

  Werkzaamheden die ik als projectmanager in deze periode heb uitgevoerd zijn bijvoorbeeld:

  Procesverbetering van een vol geautomatiseerde procesplant (levende have).

  Doel: het opzetten van de onderhoudsstrategie, uitwerken van intervallen, tijdsplanning, werkzaamheden, benodigde gereedschappen en hulpmiddelen, reservedelen en voorraadbeheer, ontwikkelen en opzetten van een TD-storings- en werkordersysteem (in Excel) inclusief de bij de werkorders behorende werkvoorbereiding.

  Duur: 1 jaar

  Procesverbetering van het TD-onderhoud systeem van een op- en overslagbedrijf in de haven.

  Doel: het bestaande onderhouds-ERP systeem opnieuw inrichten en werkzaamheden clusteren tot duidelijke en realiseerbare werkpakketten.

  Duur: 10 maanden

  Procesverbetering van de TD van een vuilverbranding plant.

  Doel: uitbannen van onnodig werk en het sterk reduceren van storingen, waarbij alle bestaande werkzaamheden beoordeeld, aangevuld en verbeterd moesten worden. Nevendoel was een verbeterd ERP systeem op te leveren dat efficiënt omging met de verschillende onderhoudssituaties van de plant.

  Duur: 14 maanden

  Engineering, bouw, montage en oplevering van een complete papier-karton scheidingsinstallatie.

  Doel was het bedenken en opleveren van de complete en aan de specificaties voldoende installatie, inclusief handleidingen.

  Duur: 1½ jaar

  Raadgevend adviseur inzake het opzetten van het werkplan voor het weghalen van een booreiland op de Noordzee, waarbij ik ook tijdens het feitelijke weghalen op zee als client-representative aanwezig was om de voortgang te beoordelen en eventueel in te kunnen grijpen.

  Doel: controleren of de aannemer zich aan de afspraken zou houden, ingrijpen daar waar dat nodig was, controleren of de veiligheid en werkwijze acceptabel bleef, de finale beslissingen nemen op uitvoeringsniveau namens de eigenaar van het booreiland.

  Duur: ½ jaar

  Marine Operations Manager t.b.v. het plaatsten van de pijler-caissons van de 4e langste hangbrug ter wereld, waarbij onder mijn leiding deze twee caissons zijn getransporteerd en gepositioneerd op de zeebodem van de Marmara zee.

  Doel: leidinggeven aan het team tijdens het transport en afzinken van twee caissons (60000 ton elk) en het zelfstandig besturen van de positioneringshandelingen in een 20cm bulls-eye en 1° beperkende eindpositie.

  Duur: ½ jaar

  Projectmanager verhuizing van een complete fabriek naar een nieuwe locatie.

  Doel was in zo kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk productieverlies deze verhuizing te realiseren

  Duur: 4 weken

  Uitvoerder plant onderhoud en optimalisatie van een recyclingplant waarbij de hevige vervuiling een groot probleem was om gericht en systematisch onderhoud uit te voeren.

  Doel: een systeem van onderhoud invoeren waardoor vervuiling sterk werd gereduceerd en op systematische basis preventief onderhoud werd geïntroduceerd.

  Duur: 3 jaar (onregelmatig)

  Montageleider verschillende stilstanden fabrieken.

  Doel: werkvoorbereiding, planning, leidinggeven aan de onderhoudsteams, controle op de oplevering en inbedrijfsstelling van verschillende delen van procesfabrieken.

  Duur: 3 maanden tot een ½ jaar

  Towmaster Malampaya Gas depletion plant

  Doel: veilig zeetransport en plaatsing op locatie naast een reeds bestaande en in werking zijnde gasplant, binnen een 70 cm bulls-eye.

  Duur: 3 maanden

  Opdrachtgevers

  Klanten zijn de afgelopen 14 jaar bijvoorbeeld geweest: Tata Steel, Mobil Oil, EBS, Eggerding&Co., GP Groot, Bourbon France, Boskalis, Albemarle catalists, SBM Monaco, BP, Allgaier Duitsland, Ammeraal Beltech, Asnong België, Pentacon, Granuband, Novacymes Denemarken, Indaver Recycling, Amsterdam Energie Bedrijf, Svitzer-Ardent, I-care België, Rio Tinto, Tebulo Engineering, Nijssen, OBH, Potveer, Staalpartners, Fairmount, Vestland Noorwegen, Dockwise, Advin.